2ราศีชีวิตดีขึ้นหลังดาวพฤหัสย้าย

หากพูดถึงชื่อหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา เชื่อได้เลยว่าทุกคนต้องรู้จักกันอย่ างดี เพราะว่าหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา เป็นหมอดูชื่อดัง

และมีการดูด วงที่เฉพาะตัว ในช่วงนี้ด วงชะตาของแต่ละร าศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลง

ในทางต้องระมัดระวัง

หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา เผยถึงด วง 2 ร าศีที่หลังดาวพฤหัสย้ ายแล้วจะพบทางสว่าง จังหวะด วงสบายมากขึ้น เหมือนยกภูเขาออกจากอก

ภาระที่เคยหนัก ปัญหาที่เคยมีพบทางออก ความช่วยเหลือที่ดีรออยู่ สำหรับ 2 ร าศี ประกอบด้วย ร าศีเมษ ร าศีสิงห์ โดยทั้ง 2 ร าศีหลัง

ดาวพฤหัสย้ ายแล้วจะพบทางสว่าง จังหวะด วงสบายมากขึ้น เหมือนยกภูเขาออกจากอก ภาระที่เคยหนัก ปัญหาที่เคยมีพบทางออก

ความช่วยเหลือที่ดีรออยู่