พายุฤดูร้อนฝนถล่มไม่หยุด

สำหรับสถานการณ์ในตอนนี้ บางจังหวัดได้รับผลกระทบเสียหาย จากพายุฤดูร้อนถล่ม เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า

ประกาศพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย (มีผลจนถึงวันที่ 22 มี.ค.2564) ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 22 มี.ค.2564

โดยระบุว่า ประเทศไทยมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะน อง ลมกระโชกแร ง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่

รวมถึงฟ้าผ่า โดยจะมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล และภาคใต้ตอนบน ขอให้ประชาช นบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการ

อยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแร ง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความ

เสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

โดยจะมีผลกระทบดังนี้ วันที่ 22 มี.ค.2564

ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเย า แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย

พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์

ภาคกลาง: จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง สระบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธย า สุพรรณบุรี

นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก: จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร

ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแร งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน

และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด

ประชาช นสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทย า http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพย ากรณ์อากาศ 1182

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศ ณ วันที่ 22 มี.ค.2564 เวลา 17.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทย าจะออกประกาศฉบับต่อไป ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 23.00 น.