วันจ่ายเงินเยียวย านักเรียน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 จากกรณี ครม. มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินมาตรการเยียวย านักเรียน

โดยจะแจ กเงินจำนวน 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครองทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

ล่าสุดมีการเปิดเผยวันที่จ่ายเงินแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เช็ กสิทธิเงินเยียวย านักเรียนในสังกัด สพฐ. นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. สามารถตรวจสอบสิทธิ

ได้ที่เว็บไซต์ student.edudev.in.th

เช็ กสิทธิเงินเยียวย านักเรียนโรงเรียนเอกชน ส่วนนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ regis-test.opec.go.th

ภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วิธีการจ่ายเงินเยียวย านักเรียน

จ่ายผ่านสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจ่ายตรงแก่นักเรียนหรือผู้ปกครองต่อไป อาจเป็นรูปแบบเงินสดหรือเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

<

ได้เงินเยียวย านักเรียนเมื่อไหร่

โรงเรียนรัฐบาล/เขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียนในสังกัด โอนเข้าบัญชี หรือเงินสด ตั้งแต่วันที่ 5 กันย ายน 2564

โรงเรียนเอกชน/จ่ายตามรายชื่อนักเรียน/ค่าใช้จ่ายรายหัว โอนเข้าบัญชี หรือเงินสด ตั้งแต่วันที่ 7 กันย ายน 2564

การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) รับเงินสด ตั้งแต่วันที่ 7 กันย ายน 2564

ระดับ ปวช.-ปวส. ผู้ปกครองไปรับที่สถานศึกษา รับเงินสด ตั้งแต่วันที่ 5 กันย ายน 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์