ครุฑแต่ละสีบนโฉนดที่ดิน ต่างกันอย่ างไร

ครุฑแต่ละสีบนโฉนดที่ดิน ต่างกันอย่ างไร

ก่อนจะซื้อขายต้องมีความรู้ดูเอกสารให้แน่ใจเสียก่อน จะมาสรุปให้เข้าใจง่าย ไปดูกันเลยค่ะ

ครุฑแดง

-คือโฉนดที่ดินทั่วไปที่ทุกคนส่วนใหญ่มีครอบครองกัน (น.ส.4)

-ผู้ถือครอง มีกรรมสิทธิ์ 100% ซื้อ-ขายได้

-มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ รู้ตำแหน่ง เนื้อที่ ขอบเขตชัดเจน

-ส่วนใหญ่โฉนดในตัวเมืองเกือบทั้งหมดจะเป็นครุฑแดง

-โฉนดบางฉบับเรียกว่า โฉนดหลังแดง จะเป็นเอกสาร นส.4 ระบุด้านหลังว่า ห้ามโอนภายใน 5-10 ปี

สิ่งที่ควรระวัง หมดสิทธิ์ครอบครอง เมื่อผู้อื่นครอบครองอย่ างเปิดเผยติดต่อกัน 10 ปี

ครุฑเขียว

-เป็นเอกสาร ไม่ใช่โฉนดที่ดิน และไม่ใช่กรรมสิทธิ์ (น.ส.3ก.)

-เป็นหนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเราได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นๆ

-มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ รู้ตำแหน่ง เนื้อที ขอบเขตชัดเจน

-คุณสมบัติใกล้เคียงกับโฉนด ซื้อ-ขาย จำนองธนาคารได้ และสามารถไปยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต (ครุฑแดง)

สิ่งที่ควรระวัง หมดสิทธิ์ครอบครอง เมื่อผู้อื่นครอบครองอย่ างเปิดเผยติดต่อกัน 1 ปี

ครุฑดำ

-เป็นหนังสือรับรองจะแสดงถึงสิทธิ์การครอบครองของเจ้าของ แต่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่ างเป็นทางการ (น.ส./น.ส.3ข.)

-ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศที่แน่ชัด

-ซื้อขายต้องรอประกาศจากราชการ 30 วัน