ทบทวนสิทธิผู้ประกันตนประกันสังคม

สำหรับการประชมเมื่อวานนี้ (30 สิงหาคม 2564) TNN ONLINE รายงานว่า นายธนกร วังบุญคงชนะ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติขย ายกรอบวงเงิน

ช่วยเหลือประกันสังคมเยียวย า cv แก่ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม

จำนวน 5,000 บาท ทั้งหมด 29 จังหวัด เพิ่มเติม 44,314 ล้านบาท จากเดิม 33,471 ล้านบาท

เป็น 77,785 ล้านบาท

ใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้เงินเยียวย าประกันสังคม ในรอบนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 ใน 13 จังหวัดแรก ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี

สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธย า

รวมได้เงินเยียวย าทั้งสิ้น 2 เดือน

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 16 จังหวัด (กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก)

ที่ลงทะเบี ยนเพิ่มเติมซึ่งมีจำนวนประมาณ 2.3 กว่าล้านคน ได้รับสิทธิอีก 1 เดือน

หากยังไม่ได้เงินเยียวย าในรอบแรก จะทำอย่ างไร

ประกันสังคม

Thai money

ในส่วนของผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ที่ยังไม่ได้รับเงิน 5,000 บาท รอบแรก สามารถใช้บัตรประชาชน

ยื่นทบทวนสิทธิได้ที่ www.sso.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 กันย ายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ที่สามารถยื่นทบทวนสิทธิ

ได้นั้นต้องเป็นผู้ที่เช็กสถานะจากเว็บไซต์ประกันสังคม แล้วขึ้นข้อความว่า ไม่ได้รับสิทธิ์

หากผู้ใดแสดงข้อความว่าได้รับสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวย า ให้รอโอนเงินรอบเก็บตก ซึ่งจะโอนให้แต่ละสัปดาห์

ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

ขอบคุณข้อมูลจาก TNN ONLINE, TNN ONLINE