เตรียมมือถือให้พร้อมพรุ่งนี้เปิดคนละครึ่ง 3 พัน

เป็นอีกข่าวดีวันที่ 15 ตุลาคม 63 เพจ ชิมช้อปใช้ ได้โพสต์แจ้งข่าวสารระบุว่า คนละครึ่ง แจ กเงิน 3,000 บาท

โครงการคนละครึ่ง รั ฐช่วยจ่าย 50 เปอร์เซ็น พร้อมลงทะเบี ยน 16 ตุลาคมพรุ่งนี้่ เริ่ม เวลา 6.00 – 23.00 น.

ลงทะเบี ยนได้ที่ www.คนละครึ่ง.com

เงื่อนไขการลงทะเบี ยนสำหรับประชาชน

-มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

-อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบี ยน

-ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

-จำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด

กดปุ่มสีแดง สำหรับประชาชน

สำหรับวันพรุ่งนี้เตรียมกดเข้าลิ้งค์นี้ได้เลย  ลงทะเบี ยนโครงการคนละครึ่ง

ขอบคุณ เพจชิมช็อปใช้