หน้าจอขึ้นแบบนี้เตรียมรับ SMS ได้เลย

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจสำหรับโครงการคนละครึ่ง ลงทะเบี ยนคนละครึ่ง มาตรการของรั ฐบาลเริ่มแล้ววันนี้ 16 ต.ค. 63

เมื่อเวลา 06.00 น. ทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com สำหรับการลงทะเบี ยนจะเปิดให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

และไม่ได้เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ และไม่มีแผนจะเข้าร่วม “โครงการช้อปดีมีคืน”

โดยขั้นตอนลงทะเบี ยนคนละครึ่ง มีดังนี้

1.เข้าไปที่ www.คนละครึ่ง.com จากนั้นคลิกตรง ลงทะเบี ยนรับสิทธิ เลือกสำหรับประชาชน

2.อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และก็ยินยอมและยืนยันที่ด้านล่าง

3.กรอกข้อมูลส่วนตัว เริ่มตั้งแต่ ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวทั้งด้านหน้าและด้านหลัง วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ถ้ามี

คลิกที่คำว่าก่อนลงทะเบี ยน และทางระบบจะให้ยืนยันข้อมูล

4.เมื่อกดยืนยันข้อมูล ทางระบบจะส่งรหัส OTP มาให้เรายืนยันการรับสิทธิอีกครั้ง ถือว่าลงทะเบี ยนเรียบร้อย โดยหน้าจอขั้นตอนสุดท้าย

จะระบุว่า ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบี ยนเรียบร้อย โปรดรอ SMS เพื่อยืนยันผลการลงทะเบี ยน ภายใน 3 วัน

ผู้ที่ลงทะเบี ยน ล่าสุดยังลงทะเบี ยนได้ตามปกติ เว็บไม่ล่มแต่อย่ างใด เนื่องจากธนาคารกรุงไทยได้เตรียมระบบรองรับการลงทะเบี ยน

ได้มากถึง 100,000 รายการ ต่อ 1 วินาที อีกทั้งคลังและธนาคารกรุงไทยก็มีประสบการณ์ในการเปิดรับลงทะเบี ยนมาหลายโครงการแล้ว

หลังจากเปิดลงทะเบี ยน 1 ชั่วโมงมีผู้ใช้สิทธิ์ไปแล้วกว่า 7 แสนราย คาดว่าจะเต็มจำนวน 10 ล้าน ภายในวันนี้