ทบทวนสิทธิผู้ประกันตนประกันสังคม

สำหรับการประชมเมื่อวานนี้ (30 สิงหาคม 2564) TNN ONLINE รายงานว่า นายธนกร วังบุญคงชนะ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติขย ายกรอบวงเงิน

ช่วยเหลือประกันสังคมเยียวย า cv แก่ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม

จำนวน 5,000 บาท ทั้งหมด 29 จังหวัด เพิ่มเติม 44,314 ล้านบาท จากเดิม 33,471 ล้านบาท

เป็น 77,785 ล้านบาท

ใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้เงินเยียวย าประกันสังคม ในรอบนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 ใน 13 จังหวัดแรก ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี

สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธย า

รวมได้เงินเยียวย าทั้งสิ้น 2 เดือน

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 16 จังหวัด (กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก)

ที่ลงทะเบี ยนเพิ่มเติมซึ่งมีจำนวนประมาณ 2.3 กว่าล้านคน ได้รับสิทธิอีก 1 เดือน

หากยังไม่ได้เงินเยียวย าในรอบแรก จะทำอย่ างไร

ประกันสังคม

Thai money

ในส่วนของผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ที่ยังไม่ได้รับเงิน 5,000 บาท รอบแรก สามารถใช้บัตรประชาชน

ยื่นทบทวนสิทธิได้ที่ www.sso.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 กันย ายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ที่สามารถยื่นทบทวนสิทธิ

ได้นั้นต้องเป็นผู้ที่เช็กสถานะจากเว็บไซต์ประกันสังคม แล้วขึ้นข้อความว่า ไม่ได้รับสิทธิ์

หากผู้ใดแสดงข้อความว่าได้รับสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวย า ให้รอโอนเงินรอบเก็บตก ซึ่งจะโอนให้แต่ละสัปดาห์

ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

ขอบคุณข้อมูลจาก TNN ONLINE, TNN ONLINE

ครุฑแต่ละสีบนโฉนดที่ดิน ต่างกันอย่ างไร

ครุฑแต่ละสีบนโฉนดที่ดิน ต่างกันอย่ างไร

ก่อนจะซื้อขายต้องมีความรู้ดูเอกสารให้แน่ใจเสียก่อน จะมาสรุปให้เข้าใจง่าย ไปดูกันเลยค่ะ

ครุฑแดง

-คือโฉนดที่ดินทั่วไปที่ทุกคนส่วนใหญ่มีครอบครองกัน (น.ส.4)

-ผู้ถือครอง มีกรรมสิทธิ์ 100% ซื้อ-ขายได้

-มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ รู้ตำแหน่ง เนื้อที่ ขอบเขตชัดเจน

-ส่วนใหญ่โฉนดในตัวเมืองเกือบทั้งหมดจะเป็นครุฑแดง

-โฉนดบางฉบับเรียกว่า โฉนดหลังแดง จะเป็นเอกสาร นส.4 ระบุด้านหลังว่า ห้ามโอนภายใน 5-10 ปี

สิ่งที่ควรระวัง หมดสิทธิ์ครอบครอง เมื่อผู้อื่นครอบครองอย่ างเปิดเผยติดต่อกัน 10 ปี

ครุฑเขียว

-เป็นเอกสาร ไม่ใช่โฉนดที่ดิน และไม่ใช่กรรมสิทธิ์ (น.ส.3ก.)

-เป็นหนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเราได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นๆ

-มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ รู้ตำแหน่ง เนื้อที ขอบเขตชัดเจน

-คุณสมบัติใกล้เคียงกับโฉนด ซื้อ-ขาย จำนองธนาคารได้ และสามารถไปยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต (ครุฑแดง)

สิ่งที่ควรระวัง หมดสิทธิ์ครอบครอง เมื่อผู้อื่นครอบครองอย่ างเปิดเผยติดต่อกัน 1 ปี

ครุฑดำ

-เป็นหนังสือรับรองจะแสดงถึงสิทธิ์การครอบครองของเจ้าของ แต่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่ างเป็นทางการ (น.ส./น.ส.3ข.)

-ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศที่แน่ชัด

-ซื้อขายต้องรอประกาศจากราชการ 30 วัน

วันจ่ายเงินเยียวย านักเรียน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 จากกรณี ครม. มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินมาตรการเยียวย านักเรียน

โดยจะแจ กเงินจำนวน 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครองทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

ล่าสุดมีการเปิดเผยวันที่จ่ายเงินแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เช็ กสิทธิเงินเยียวย านักเรียนในสังกัด สพฐ. นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. สามารถตรวจสอบสิทธิ

ได้ที่เว็บไซต์ student.edudev.in.th

เช็ กสิทธิเงินเยียวย านักเรียนโรงเรียนเอกชน ส่วนนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ regis-test.opec.go.th

ภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วิธีการจ่ายเงินเยียวย านักเรียน

จ่ายผ่านสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจ่ายตรงแก่นักเรียนหรือผู้ปกครองต่อไป อาจเป็นรูปแบบเงินสดหรือเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

<

ได้เงินเยียวย านักเรียนเมื่อไหร่

โรงเรียนรัฐบาล/เขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียนในสังกัด โอนเข้าบัญชี หรือเงินสด ตั้งแต่วันที่ 5 กันย ายน 2564

โรงเรียนเอกชน/จ่ายตามรายชื่อนักเรียน/ค่าใช้จ่ายรายหัว โอนเข้าบัญชี หรือเงินสด ตั้งแต่วันที่ 7 กันย ายน 2564

การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) รับเงินสด ตั้งแต่วันที่ 7 กันย ายน 2564

ระดับ ปวช.-ปวส. ผู้ปกครองไปรับที่สถานศึกษา รับเงินสด ตั้งแต่วันที่ 5 กันย ายน 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์

เตือนพื้นที่เสี่ยง 49 จังหวัดฝนถล่มหนัก

ในช่วงนี้ยังคงมีฝนถล่มหนักในบางพื้นที่ เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24

ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุม

ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฟ้าคะนองเกิดขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวัง

อันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วย

ส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน

อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด

32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิ

ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ

และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้

ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด

31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี

สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี และนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด

31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณ

ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา

ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส ลมตะวัน

ตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 26-27

องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ผู้ประกันตนมาตรา 40 เตรียมผูกพร้อมเพย์

เนื่องจากทางสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึง ความคืบหน้าการโอนเงินช่วยเหลือเยียวย าผู้ประกันตนมาตรา 40

ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ใน 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธย า ที่สมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม

และชำระเงินสมทบภายในวันที่ 10 สิงหาคม

และผู้ประกันตน ม.40 ใน 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี

อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตน

โดยสมบูรณ์ (สมัครและชำระเงินสมทบ) ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564

กลุ่มตกหล่น ประกันสังคม”ม.40″ เตรียมผูก”พร้อมเพย์”ด่วน

ผลการโอนเงินเยียวย าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 24- 26 สิงหาคม 2564 สำนักงานประกันสังคม (สปส.)

ได้โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 คนละ 5,000 บาท ไปแล้วจำนวน 4,496,381 คน

ปรากฏว่า โอนสำเร็จ จำนวน 4,096,790 คน และโอนไม่สำเร็จ จำนวน 399,591 คน ซึ่งส่วนใหญ่ที่โอนไม่สำเร็จมาจากสาเหตุ

ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนสูงถึง 379,701 คน และสาเหตุอื่น ๆ จำนวน 19,890 คน ทำให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ

ทันในการโอนรอบนี้ กลุ่มตกหล่น ประกันสังคม”ม.40″ เตรียมผูก”พร้อมเพย์”ด่วน

เรืออากาศเอกหญิง ศุภพรอยู่วัฒนา รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ผู้ประกันตน กลุ่มตกหล่นในการโอนเงิน

หากเช็คแล้วว่าเงินยังไม่เข้าบัญชี ให้รีบไปติดต่อธนาคารด่วน ท่านที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดำเนินการผูก

บัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน หรือเปลี่ยนจากพร้อมเพย์เบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ท่านที่ไม่ได้รับเงินโอน

เนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น บัญชีปิด หรือยังไม่เปิดบัญชี ก็ให้รีบไปติดต่อธนาคาร และดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

กลุ่มตกหล่น ประกันสังคม”ม.40″ เตรียมผูก”พร้อมเพย์”ด่วน

ทั้งนี้ นายจ้างและผู้ประกันตนทุกมาตรา ทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ตรวจสอบข้อมูลได้ที่

https://www.sso.go.th/eform_news/ และในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 19 จังหวัดที่ขย ายวันสมัครและ

ชำระเงินถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เมื่อระบบประมวลผลข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งวันที่การโอนเงินให้ทราบต่อไป

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไฟเขียวจ่ายเยียวย ารอบ 2

เป็นอีกประเด็น เมื่อที่ประชุม ครม.วันนี้ เคาะใช้เงิ นกู้อีก 4.4 หมื่นล้าน ดูแลผู้ประกันตน ม.39 และ 40

ในพื้นที่จังหวัดแดงเข้มได้เยียวย าอีก 1 เดือน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติขย ายกรอบวงเงิ นอีก

44,314 ล้านบาท รวมเป็นเงิ น 77,785 ล้านบาท เพื่อนำมาจ่ายเงิ นเยียวย าเพิ่มเต็มอีก 1 เดือน ให้กับ

ผู้ประกันตน มาตรา 39 และ 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม อีกคนละ 5,000 บาท ซึ่งจะเป็นเงิ นเยียวย า

ก้อนให ม่หลังจากได้รับไปแล้ว 1 เดือน

นอกจากนี้ ยังได้อนุมัติงบประมาณจ่ายให้กับ ผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่เปิดให้ลงทะเบี ยนเพิ่มเติมใน 19 จังหวัด

ซึ่งสิ้นสุดการลงทะเบี ยนไปแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

ส่วนผู้ประกันตน มาตรา 33 ก็จะได้รับเงิ นเยียวย าเพิ่มเติมอีก 2,500 บาท เป็นเดือนที่ 2 โดยกระทรวงแรงงาน

จะเสนอของบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ การจ่ายเงิ นเยียวย าผู้ประกันกันรอบ 2 ยังไม่ได้กำหนดวันจ่ายที่ชัดเจน โดยกระทรวงแรงงานต้องกลับไป

จัดทำแผนเสนอมาอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ ไทยคู่ฟ้า

พื้นที่ 24 จังหวัดฝนถล่มหนักลมแรง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 – กรมอุตุนิยมวิทย า รายงานว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในบ้านเราขณะนี้คือ ร่องมรสุม

หรือ ร่องฝน ที่ลงมาพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคอีสานตอนล่าง บวกกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้

หลายจังหวัดบริเวณตอนบนไทย ยังมีฝนตกหนัก ช่วงวันนี้ และพรุ่งนี้

สำหรับวันนี้ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ฝนยังมากถึง 70% ของพื้นที่ และยังต้องระวังฝนตกหนัก

ที่เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์

สุรินทร์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง

ภัยต้องระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันนี้ฝนยังมาก และมีโอกาสเจอฝนตกหนัก

ได้ช่วงบ่ายๆ ไปจนถึงค่ำ ส่วนภาคใต้ มีฝนตก 40% ของพื้นที่ คลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทย บริเวณที่มีฝนตก

คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

คืนเงินประกันไฟฟ้า

เป็นอีกประเด็นตามที่ การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ได้เปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นมานั้น ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้ได้รับเงิน

แล้วทั้งสิ้นประมาณ 2.28 ล้านรายการ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,155 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้ายังสามารถลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ และหมายเลข

โทรศัพท์ 0 2256 3333 โดยไม่มีปิดการลงทะเบียน รวมถึงตรวจสอบสถานะการขอคืนเงิน รวมถึงตรวจ

สอบรหัสการยืนยันการรับเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของท่านได้ที่ https:// measy.mea.or.th

(ในฟังก์ชันตรวจสอบเรื่อง) โดยกรอกรหัสประจำตัวประชาชน หรือรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี พร้อมกับ

หมายเลขรับเรื่อง 10 หลัก

หากผู้ลงทะเบียนรายใดผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้รับเงินคืนในระยะเวลาที่กำหนด หรือมีข้อสงสัย

เพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้า

นครหลวง MEA, Line: MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.

พื้นที่สีแดง 29 จังหวัดฝนตกหนัก

สภาพอากาศ วันที่ 30 ส.ค.64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง

ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบ

กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ยังคงมีฝนตกหนัก

บางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย

บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่ง

อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้.

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก

สุโขทัย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู

ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี

กาญจนบุรี และราชบุรี

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ระยอง

จันทบุรี และตราด ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี

ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง และพังงา ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

ยกเว้นเก็บค่าไฟฟ้า 6 เดือน

จากสถานการแพร่ระบา ดของเชื้ อ cv ในช่วงนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศขย ายเวลายกเว้นค่าไฟ โดยได้เผยว่า

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง การขย ายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ

ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีประกาศ

จากกำหนดเดิมออก ไปอีก 6 เดือน คือ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564 เพื่อให้เป็นไป

ตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จึงขย ายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บคำไฟฟ้าอัตราชั้นต่ำร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง

ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่ าง

ประเกทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร(อัตรา TOU) และประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร (อัตรา TOU)

ตั้งแต่ค่ไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2564 โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวจ่ายค่ความต้องการ

พลังไฟฟ้า (Demnand Charge)ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค