ทำให้แอร์เย็นแบบประหยัด

หากบ้ านไหนติดแอร์ที่บ้ าน ส่วนมากแล้วรีโมทแอร์เราก็จำใช้แค่สำหรับเปิ ดปิด หรือไม่ก็ใช้ปรับอุณหภูมิเพียงเท่านั้น

ส่วนการตั้งค่าต่างๆก็คงค่าเดิมตามที่พนักงานตั้งไว้ให้ตั้งแต่แรก แต่เคยสงสัยกันไหมว่าปุ่มต่างๆที่อยู่บนรีโมทแอร์นั้น

มีไว้ทำอะไรบ้ าง วันนี้เราได้นำข้อมูลดีๆมาฝากกัน เพื่อครั้งต่อไป จะได้งานแอร์ได้อย่ างถูกรูปแบบและเหมาะกับ

อากาศในช่วงนั้นๆ

โดยแอร์ที่ผลิตและจำหน่ายในทุกวันนี้ รูปแบบการทำงานหลักๆไม่ได้มีเฉพาะการทำความเย็นเพียงอย่ างเดียว เราสามารถ

ปรับเลือกรูปแบบการทำงานได้ง่ายๆ เพียงกดเลือกรูปแบบการทำงาน จากปุ่มปรับเลือกโหมดการทำงานหลัก หรือ MODE

ที่มีอยู่บนรีโมทคอนโทรล โดยเมื่อกดปุ่มเลือกโหมดการทำงานหลักแล้ว แอร์ก็จะจดจำโหมดที่เราเลือกไว้ และสั่งการให้

เครื่องทำงานตามโหมดการทำงานที่กำหนด อย่ างต่อเนื่องกันไปตลอดระยะเวลาที่แอร์ยังคงทำงาน จนกว่าจะมีการกดเปลี่ยน

โหมดการทำงานอีกครั้ง

อาจจะมีบ้างในบางกรณีที่เคยเผลอกดเลือกโหมดการทำงานหลักผิดไปจากเดิมแล้วพบว่าแอร์ที่เปิ ดอยู่นั้นไม่เย็นเหมือนที่ต้องการ

ทำให้อาจเข้าใจผิดได้ว่าแอร์เสีย โดยผู้เขียนเคยได้เจอกรณีที่คุณป้าท่านหนึ่งได้ตามช่างแอร์ให้มาเช็ คแอร์ที่บ้ าน เพราะแอร์ที่เปิ ด

ไม่มีความเย็น มีแต่ลมธรรมดาเป่าออกมา เมื่อช่างไปถึงปรากฏว่าแอร์ถูกตั้งให้ทำงานในโหมด Fan เมื่อช่างลองปรับกลับมายัง

โหมด Cool แอร์ก็กลับมาทำความเย็นได้ตามปกติ

โดยผู้ผลิตแอร์ในปัจจุบันได้ใส่โหมดการทำงานหลักพื้นฐานมาให้ 4 โหมดการทำงาน ได้แก่ โหมด Auto, Cool, Fan, Dry

และสำหรับแอร์รุ่นให ม่ๆ โดยเฉพาะแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์รุ่นที่มาพร้อมด้วยฟังชั่นเสริมมากมายอาจจะมีอีกหนึ่งโหมดการทำงานเพิ่ม

เข้ามานั่นคือโหมด Heat โดยแต่ละโหมดการทำงานถูกออกแบบให้มีการทำงานที่ต่างกันออกไป และรายละเอียดของแต่ละโหมดคือ

โหมด Auto

Close-up hand using remote control of air condition, selective focus

ในแอร์บางยี่ห้ออาจจะเรียกว่าโหมด I FEEL เมื่อกดปุ่ม Mode บนรีโมทคอนโทรล แล้วเลือกการทำงานในโหมด Auto แอร์จะตั้ง

อุณหภูมิและความเร็วพัดลมโดยอัตโนมัติ แอร์จะกำหนดอุณหภูมิและความเร็วพัดลมให้เองซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องที่เซ็นเซอร์ตรวจ

ได้ในขณะนั้น โดยที่โหมดการทำงานอาจสลับกันเองระหว่างโหมด Cool กับ Dry เช่ น

หากอุณหภูมิตั้งอยู่ที่ 24 องศาเซลเซียส เมื่อระบบตรวจพบว่าอุณหภูมิห้องสูงเกินกว่า 25 องศาเซลเซียส ก็จะเลือกการทำงานใน

โหมด Cool เพื่อทำความเย็นให้กับห้อง และจะสลับไปโหมด Dry โดยอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิห้องลดลงมาต่ำกว่าค่าของอุณหภูมิที่ตั้งไว้

โหมด Cool

คือโหมดทำความเย็น เป็นโหมดที่นิยมใช้มากที่สุด โดยเมื่อกดปุ่ม Mode แล้วเลือกการทำงานให้อยู่ในโหมด Cool แอร์จะเข้าสู่รูปแบบ

การทำงานสำหรับทำความเย็นและคงระดับอุณหภูมิให้อยู่ในขอบเขตที่เรากำหนด โดยผู้ใช้งานมีอิสระในการปรับตั้งอุณหภูมิได้ตามต้องการ

รวมทั้งยังสามารถปรับระดับความเร็วพัดลมได้อีกด้วย

โหมด Dry

คือโหมดลดความชื้น มีสัญลักษณ์คือรูปหยดน้ำ โดยเมื่อกดปุ่ม Mode แล้วเลือกการทำงานให้อยู่ในโหมด Dry ผู้ใช้งานจะไม่สามารถปรับ

ตั้งอุณหภูมิได้ เมื่ออยู่ในโหมดลดความชื้น และแอร์ก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องลดความชื้นในอากาศ เมื่อแอร์ถูกกำหนดให้ทำงานใน

โหมดลดความชื้น แม้ว่าคอมเพรสเซอร์ที่อยู่ในชุดที่ติดตั้งอยู่นอกอาคารยังคงทำงานอยู่ แต่พัดลมที่อยู่ในชุดคอยล์เย็นอาจจะมีการทำงาน

สลับกับการหยุดทำงานเป็นช่วงๆ

เพื่อเป็นการดึงความชื้นในอากาศให้ถูกกลั่นตัวเป็นหยดน้ำให้ได้มากที่สุด และนำเอานำที่กลั่นตัวจากความชื้นปล่อยทิ้งออกมาทางท่อน้ำทิ้ง

โดยหาเราไม่ต้องต้องการควบคุมความชื้นโดยเฉพาะก็ถือว่าไม่จำเป็นสักเท่าไหร่กับการใช้ในบ้ านทั่วๆไป

โหมด Fan

คือโหมดพัดลม เมื่อกดปุ่ม Mode แล้วเลือกการทำงานให้อยู่ในโหมด Fan ระบบจะตัดการทำงานในส่วนของชุดคอนเด็นซิ่งยูนิตที่อยู่

นอกอาคารออกไป เหลือไว้แต่เพียงชุดแฟนคอยล์หรือคอยล์เย็นในอาคารที่จะยังคงทำงานอยู่ ผู้ใช้งานสามารถปรับความเร็วพัดลมได้

แต่ไม่สามารถตั้งอุณหภูมิได้

และลมที่ออกมาจากชุดคอยล์เย็นก็อยู่ในระดับของอุณหภูมิห้องไม่ใช่ลมเย็นเพราะการทำความเย็นในชุดคอนเด็นซิ่งยูนิตถูกตัดการทำงาน

ออกไปทันทีที่กดเลือกโหมด Fan จึงทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน และไม่มีน้ำย าแอร์ไหลวนเข้ามายังชุดคอยล์เย็น

โหมดนี้จะมีประโยช น์อย่ างมากเมื่อเจอปัญหากลิ่นเหม็นอับที่ออกมาจากแอร์ โดยการใช้งานนั้นคือเมื่อเราใช้แอร์เสร็จ หรือเป็นช่วงที่ใกล้

จะปิดแอร์ ก่อนจะปิดแอร์หากเราเปลี่ยนให้แอร์ทำงานในโหมด Fan ต่อไปอีกประมาณ 15-20 นาที แล้วจึงปิดเครื่อง ก็จะช่วยเป่าแผง

คอยเย็นด้านใน ลดความชื้นสะสม ทำให้ช่วยลดกลิ่นอับที่ไม่พึงประสงค์ได้

โหมด Heat

คือโหมดทำความร้อน ในรีโมทแอร์บางยี่ห้อจะแทนโหมดนี้ด้วยสัญลักษณ์รูปพระอาทิตย์ เมื่อกดปุ่ม Mode บนรีโมทคอนโทรล แล้วเลือก

การทำงานให้อยู่ในโหมด Heat เมื่อเข้าสู่โหมดนี้ การทำงานของเครื่องจะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิเพื่อทำความร้อนให้ห้อง โดยส่วนใหญ่

โหมด Heat จะจำกัดเฉพาะในแอร์รุ่นท็อประดับบนๆของแต่ละยี่ห้อเท่านั้นแต่ก็แทบไม่จำเป็นเลยสำหรับสภาพอากาศในบ้ านเรา

เมื่อได้รู้จักลักษณะของแต่ละโหมดของแอร์แล้วต่อไปหากต้องการใช้งานก็สามารถปรับและเลือกโหมดแอร์ให้เหมาะสมกับสภาวะอากาศ

และอุณหูมิของห้องในช่วงเวลานั้นๆได้